Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARŃ Coraz bardziej zwiększające się zapotrzebowanie na świeże jarzyny w okresie zimowym i wiosennym wymaga od kołchozów i sowchozów powiększenia powierzchni pod ich uprawę w cieplarniach i inspektach. Uprawa jarzyn i rozsady w cieplarnianych warunkach wymaga dużo pracy i odpowiednich warunków. Poza zwykłymi pracami związanymi z obróbką ziemi i siewem lub sadzeniem i pielęgnacją roślin, należy w cieplarniach urządzić sztuczne ogrzewanie powietrza i gleby, dodatkowe oświetlenie oraz zapewnić podlewanie roślin i wentylację powietrza. Za pomocą energii elektrycznej można w cieplarniach nie tylko zmechanizować obróbkę roli, siew i pielęgnację roślin, lecz stworzyć również najbardziej sprzyjające warunki szybkiego rozwoju jarzyn i rozsady. Do obróbki roli, siewu i pielęgnacji roślin w cieplarniach stosowana jest z powodzeniem ręczna, elektryczna glebogryzarka z kompletem elementów roboczych, a mianowicie z bębnem glebogryzarki, zębami kultywatora, siewnikiem ogrodowym itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ścieki poprodukcyjne zawierają głównie zanieczyszczenia organiczne, nie organiczne lub jedne i drugie (mieszane). Do ścieków zawierających głównie zanieczyszczenia organiczne zaliczamy ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, wytwórni kleju kostnego i zakładów utylizacyjnych, z roszarni lnu i konopi. Najkorzystniej jest je oczyszczać w połączeniu z rolniczym lub leśnym wykorzystaniem . Ścieki z cukrowni i zakładów przerabiających Ziemniakii należy wstępnie oczyszczać w celu zmniejszenia ilości zawiesiny, a w szczególności mineralnych ziarn gleby. Koncentracja ścieków zależy od stosowanej w danym zakładzie rodzaju technologii (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Nie oczyszczone ścieki z zakładów przemysłu spożywczego wywierają ujemny wpływ na stan wód w odbiorniku; zmniejszają zawartość tlenu w wodzie, giną ryby i tworzą się gnijące osady denne. Grzybnie ściekowe bujnie rozwijają się na skarpach i dnie odbiornika, wywołując wtórne procesy gnilne. Szkodliwy wpływ na wody odbiornika wywierają węglowodany (cukier, krochmal itp. produkty), drożdże oraz odpadki mleczarskie (serwatka, twaróg itp. ). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ścieki z wytwórni kleju kosnego muszą być poddane procesom neutralizacji ze względu na pozostałości kwasów. Ścieki z zakładów utylizacyjnych (w 1961 r. – 45 zakładów w Polsce) są bardzo stężone: -EZTs wynosi przeciętnie 2950 mg O2/1, zawartość azotu ogólnego – 670 g/m z zakładów jednodestrukturowych oraz 750 g/m – z dwudestrukturowych . Ścieki z roszarni lnu i konopi wywierają szkodliwy wpływ na odbiornik, a szczególnie na odbiornik mały. Zawartość tlenu zmniejsza się aż do zupełnego zaniku, wskutek zużycia przy biochemicznym rozkładzie związków organicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Pewne kategorie ścieków poprodukcyjnych obok pożytecznych dla roślin składników pokarmowych zawierają również związki trujące, które wpływają ujemnie na rośliny jedynie wówczas, kiedy zawartość ich przekroczy pewną krytyczną granicę . Nie podano wielu składników trujących, jak np. połączeń fluoru, kadmu, rtęci, srebra itp. , ani licznych związków organicznych, m. in. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W zachodniej Europie ścieki mleczarskie są w licznych przypadkach wykorzystywane do deszczownianego nawodniania pastwisk i łąk. Ścieki te są gromadzone w zbiornikach i wykorzystywane wyłącznie w świeżym stanie . Ścieki gorzelnicze same lub zmieszane ze ściekami bytowymi mogą być z korzyścią użytkowane do nawodniania nawożącego. Niekiedy zmieszane ścieki gorzelnicze są wykorzystywane do zimowego nawożenia gleby stawów rybnych. Ścieki z cukrowni, gorzelni, krochmalni, syropiarni i płatkarni odpływają późną jesienią oraz podczas zimy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dzięki uprzejmości Építész Stúdió węgierscy architekci Építész Stúdió podzielili się z nami.
Red Rocks ., projektem mieszkalno-handlowym w Budapeszcie na Węgrzech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Strona znajduje się na południu Budapesztu, blisko Dunaju.
Nowa dzielnica mieszkaniowa zmienia przemysł komunistyczny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Tim Bacheller podzielił się z nami swoją nagrodą za Najlepszy projekt Multi-Congregation. w konkursie Faith in Place .
Konkurs wymagał od architektów opracowania kreatywnych rozwiązań, które zaspokajałyby potrzeby współczesnych społeczności i kongregacji.
Dom Kultu staje się narzędziem dla zborów o przestarzałych strukturach i potrzebą architektury przyjaznej dla środowiska, integrując się z szerszą społecznością.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘betonowe drewno ogrodowe’

ELEKTRYFIKACJA CIEPLARN

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Lluís Casals Architekci: Equipo Olivares Arquitectos Lokalizacja: Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania Design Team: Javier Pérez-Alcalde Schwartz Zdjęcia: Lluís Casals + 18 Dom został zaprojektowany z uwzględnieniem następujących aspektów: Adaptacja objętości do obu podziałów ściany.
Przepisy pozwalają na trzy piętra, więc dom jest wyższy niż inne okolice.
Dlatego najwyższe piętro jest cofnięte (pozwalając, by światło słoneczne wpadło do domu przez światło reflektora) i zdecydowaliśmy o wysokości budynku, dostosowując go do domu po lewej stronie, podczas gdy ściana dzieląca po prawej stronie jest kontynuacją elewacja odpowiadająca mniejszej wysokości domu po prawej stronie.
.
Lluís Casals Znikający punkt. Read the rest of this entry »

Comments Off