Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Podczas gdy omówione dotychczas czynniki klimatu pomieszczenia, jako fizyczne wielkości stanu powietrza, decydują o cieplnych właściwościach komfortu, to czystość powietrza w pomieszczeniu, ze względu na wdychanie jego części przez osoby przebywające w pomieszczeniu, ma istotne znaczenie dla procesów spalania w organizmie. Złe powietrze w pomieszczeniu prowadzi do płytkiego oddychania, niedostatecznego doprowadzania tlenu do płuc, zwolnienia procesów spalania, braku apetytu, przedwczesnego zmęczenia i innych objawów. Powietrze pomieszczenia i pożywienie, jako czynniki niezbędne do życia, muszą być w wysokim stopniu wolne od zanieczyszczeń. Jako zanieczyszczenie należy rozumieć domieszki w postaci pyłu, substancje cuchnące, drobnoustroje i tak zwane substancje szkodliwe chemicznie. Człowiek powstający w spoczynku dla utrzymania wymiany gazów wdycha ok. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W kuchniach i pomieszczeniach przykuchennych połączonych bezpośrednio z pomieszczeniem mieszkalnym lub jadalnym, w łazienkach z ubikacją bez okna zewnętrznego oraz w ubikacjach bez okna zewnętrznego dobrze jest stosować elektryczne urządzenia wentylacyjne, które należy wyłączać jedynie w nocy. W lecie w czasie ciszy i w zimie – w celu uniknięcia znacznych strat ciepła dla umożliwienia usuwania w ciągły sposób przez okna zużytego powietrza, a w szczególności dymu i zapachu tytoniowego z pomieszczeń bez urządzenia wentylacyjnego – należy założyć jako warunek takie wykonanie budowlane, aby zachować zdolność przewietrzania poprzecznego budynku. Mieszkania w układzie poczwórnym są gorsze pod względem higienicznym od mieszkań z oknami skierowanymi na dwie przeciwstawne strony budynku i dlatego budowanie ich jest zakazane przepisami budowlanymi w niektórych krajach. Jest to tym bar- dziej słuszne, że mieszkańcy powinni mieć możność, ze względu na znaczny hałas i kurz od strony ulicy, stworzenia sobie przynajmniej w nocy umiarkowanego dopływu świeżego powietrza przez otwarte okno w tylnej ścianie budynku, przy której poziom hałasu jest nieporównanie mniejszy. Drugim ważnym warunkiem budowlanym w każdym pomieszczeniu dla ludzi jest możliwość ustawienia przynajmniej jednego skrzydła okiennego w takim polożeniu, aby można było otrzymać dowolną wąską szczelinę, zapewniającą umiarkowane wietrzenie ciągłe przez okno. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zawartość c02 utrzymuje się również w granicach dopuszczalnych (zwykle poniżej wartości maksymalnej MAK) w pomieszczeniach bez urządzeń wentylacyjnych nawet wtedy, gdy są one szczelnie wykonane, a to wskutek wietrzenia przez rysy i szczeliny oraz dorywcze otwieranie drzwi – a przy odpowiednim okresowym wietrzeniu przez okna. Wraz ze wzbogaceniem powietrza pomieszczenia przez wydychany dwutlenek węgla w ramach wymiany gazowej płuc następuje odpowiednie pobieranie zawartości tlenu z powietrza pomieszczenia. Ze względów fizjologicznych decydującym czynnikiem pozostaje zwiększanie zawartości e02 w powietrzu pomieszczenia. Przy zawartości COz = O,fNo objętości istnieje jeszcze w powietrzu pomieszczenia zawartość O2 równa ok. 20,5/o objętości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wskutek oddychania i procesów życiowych każda z osób (w bezruchu) znajdujących się w pomieszczeniu, zużywając przy oddechu V = 0,5 ms/h powietrza, oddaje do powietrza w pomieszczeniu ok. 20 l dwutlenku węgla (C02) na godzinę. Zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wynosi więc k1 = 520°0 /o..4% objętościowo. Zawartość CO2 w powietrzu wielkiego miasta, czyli w powietrzu zewnętrznym, wynosi średnio k2 = = 0,04010 objętościowo. Taki sam maksymalny poziom zanieczyszczeń powietrza ustala się, jeśli przy zachowaniu wspomnianej ilości powietrza zewnętrznego urządzenie wentylacyjne pracuje dodatkowo z powietrzem obiegowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Elektronowe filtry powietrzne z elektrodami jonizującymi i mające przelot powietrza 500 -7- 200 000 m/h zatrzymują jakoby cząstki aż do 0,001 fi- przy współczynniku osadzania równym 90% i więcej. Chociaż wykazanie tego przy tej wielkości cząstek byłoby prawie niemożliwe, to jednak osadzanie dymu i pewnych rodzajów wirusów zostało stwierdzone. Inną możliwością zmniejszenia liczby bakterii jest mechaniczne osadzanie bardzo drobnego pyłu za pomocą filtrów ze specjalną emulsją. Stosując jako środek filtrujący najcieńsze włókna tworzywa sztucznego można tak dalece zwiększyć ich działanie drogą wyładowań elektrostatycznych, że przedostanie się przez nie najwyżej 1 bakteria na 10000. Dla odciążenia i ochrony filtrów ze specjalną emulsją należy stosować dodatkowo filtry wstępne, skąd wynika wniosek, że wydatki na powszechne ich stosowanie w technice wentylacyjnej są obecnie jeszcze duże. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Z rozgraniczenia pogody i klimatu wynika, że dla pracy urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, która powinna być dostosowana do chwilowego stanu pogody, czynniki meteorologiczne mają znaczenie zasadnicze, Natomiast jako podstawę do obliczeń i projektowania urządzeń należy przyjmować wielkości charakteryzujące klimat, jeśli urządzenia te muszą być dostosowane również do wartości ekstremalnych. Przy uwzględnieniu stanów powietrza zewnętrznego powstaje znaczne uproszczenie wskutek tego, że z szeregu czynników charakteryzujących pogodę i klimat należy przyjmować do obliczeń w urządzeniach ogrzewczych głównie dane dotyczące temperatury powietrza i wiatru, zaś w zagadnieniach, wentylacji przede wszystkim dane co do temperatury i wilgotności powietrza. Oddziaływanie promieniowania słonecznego na budynek ma w naszej szerokości geograficznej mniejsze znaczenie dla urządzeń ogrzewczych. Natomiast w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają służyć w lecie do chłodzenia pomieszczeń, należy specjalnie uwzględniać promieniowanie słoneczne ze względu na wpływ tego czynnika na wydajność chłodzenia. Poniżej ograniczono się zatem do omówienia tylko czynników wymienionych i uwzględniono przy tym warunki panujące w Europie Środkowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy tworzeniu średnich wartości temperatur dla poszczególnych miesięcy albo dni kalendarzowych zatraca się niskie wartości najniższych temperatur, które mogą występować w różnych porach. Jeśli uporządkuje się obserwowane przez. wiele lat średnie temperatury dobowe zgodnie z ich wysokością i ustali jak często przekraczane są w dół określone wartości stopniowane, wtedy otrzymuje się linię częstotliwości temperatur zewnętrznych dla średniej zimy. Na przykład dla Berlina należy oczekiwać temperatury poniżej 0 jedynie podczas 50 dni w ciągu roku. W normalnym roku temperatury poniżej 0 występują rzadko. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Otrzymaliśmy kopię trzeciej edycji Rocznika Optymistycznego Architektury, świetny wybór świeżych dzieł francuskich architektów.
Książka zawiera firmy, które wcześniej były prezentowane w Blogu, takie jak Atelier du Pont, Agence Beckmann N.
Thepe, BP Architectures, Chartier-Corbasson, KOZ, Plan 01, Atelier Phileas, Colboc Franzen & Associes, Tetrarc i inne.
Książka prezentuje 54 projekty w dużym formacie z wysokiej jakości zdjęciami i rysunkami.
Więcej informacji po przerwie: Redakcja: Les Éditions de la French Dotknij Projekt graficzny: Franck Tallon Język: francuski / angielski Wymiar: 25 x 33 cm ISBN: 978-2-9531421-2-9 French Tour. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dzięki uprzejmości Besiana Mehmetiego, Betima Zeqiriego, Bekira Ademi i Nikoli Strezovskiego Zespół czterech architektów: Besian Mehmeti, Betim Zeqiri, Bekir Ademi i Nikola Strezowski zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na teatr i bibliotekę w centrum Tetova w Macedonii.
W konkursie wezwano do zaprojektowania obu programów w jednym budynku.
Całkowita powierzchnia budynku dla zwycięskiego projektu wynosi 25 000 m2 i obejmuje 3 poziomy podziemne i została zaprojektowana w celu korelacji z miejskim rynkiem.
Więcej zdjęć i tekst po przerwie.
Besian Mehmeti, Betim Zeqiri, Bekir Ademi i Nikola Strezowski zaprojektowali zwycięski projekt, aby wyróżnić się z kontekstu środowiska budowlanego, programowo przyczyniając się do życia miasta i zespołu budynków w sąsiedztwie teatru i biblioteki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy aluminiowe’

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POMIESZCZENIA I ICH ZWALCZANIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dzięki uprzejmości AVP_arhitekti Vedran Pedišić, (architekci SANGRAD), Emil Špirić, Erick Velasco Farrera i Juan Jose Nunez Andrade (AVP_arhitekti) złożyli swoją ofertę konkursową dla Biblioteki Uniwersytetu Zadar w Zagrzebiu w Chorwacji.
Otrzymany projekt otrzymał wyróżnienie.
Obrazy wniosku i opis architekta po przerwie.
DOKŁADNE ZAŁOŻENIA Wygląd kompozycji jest podstawowym zjawiskiem wizualnym.
Ale jeszcze w celu określenia materialności, dotykalności, faktury, gładkości i szorstkości, szczegółowego rozkładu powierzchni, zmian powierzchni, planów, otwartości, pełni i pustki, kolorów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries