Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Naciąg kabla osiąga się za pomocą ciężarków. Kabel jest doprowadzony do ciągnika przez rurę głowicy kablowej , która może obracać się naokoło swojej osi, przez co zapobiega zaplątywaniu się kabla przy zakręcaniu ciągnika. Prąd jest doprowadzony do bębna kablowego przewodem od linii napowietrznej. Taka budowa pozwala przyłączyć ciągnik zarówno do linii niskiego napięcia (bezpośrednio kablem) jak i do linii wysokiego napięcia (przez stację transformatorową). W ten sposób promień zasięgu ciągnika może się znacznie zwiększać. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

MŁOCKA ELEKTRYCZNA Niezależnie od stałego zwiększania się Powierzchni zbiorów wykonywanych kombajnami, młocka ma w produkcji rolnej ogromne znaczenie. Masowe doświadczenia i specjalne badania wykazały wielkie zalety młocki elektrycznej (elektrycznego napędu młocarni i elektrycznego oświetlenia miejsca pracy) w porównaniu z wszelkimi innymi sposobami młocki nie wyłączając młocki przy napędzie silnikami stałymi (ropnymi z gruszą żarową, lokomobilami) lub za pomocą ciągnika. Stosowanie młocki elektrycznej daje oszczędność paliwa płynnego, prawie o połowę zmniejsza zapotrzebowanie siły roboczej, skraca okres młocki i zwalnia ciągniki do innych prac, które muszą być wykonane w czasie zbioru zbóż. Dzięki prostej obsłudze silnika elektrycznego, większej równomierności jego ruchu itp. – wydajność młocki elektrycznej zwiększa się o 20%, zaś straty ziarna znacznie się zmniejszają. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Silnik ustawia się nieraz na specjalnym wózku. Największe zalety ma pierwszy sposób umieszczania silnika, tj. bezpośrednio na młocarni. Przy takim ustawieniu silnik jest dobrze chłodzony nawet przy słabym wietrze, ulega mniejszemu zakurzeniu oraz odpada potrzeba budowy prowizorycznego fundamentu, a przekładnia pasowa pracuje w najbardziej sprzyjających warunkach, ponieważ dolna część pasa jest częścią napędzającą. Poza tym młocarnia z ustawionym na niej silnikiem podlega mniejszym wstrząsom niż przy oddzielnym jego ustawieniu, co zmniejsza zużycie poszczególnych części maszyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

OPRACOWANIE PLANU ELEKTRYFIRACJI KOLCHOZU OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Przystępując do opracowania planu należy przede wszystkim określić, co w kołchozie powinno by( zelektryfikowane. Elektryfikacja obejmuje: oświetlenie, napęd maszyn produkcyjnych i urządzenia grzejne. Elektryfikacja oświetlenia polega: na zastąpieniu wszystkich urządzeń świetlnych (lamp naftowych, świec itp. ) lampami elektrycznymi, dzięki czemu uzyskuje się lepsze warunki oświetlenia. Przy elektryfikacji maszyn rolniczych zastępuje się wszystkie rodzaje siły pociągowej silnikami elektrycznymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli przyjmiemy średnio, że na 1 m2 inspektów ogrzewanych sposobem biologicznym potrzeba 400 kg nawozu, jeśli obliczymy koszt transportu i ilość sił roboczych potrzebnych do ułożenia nawozu w inspektach; to okaże się, że ogrzewanie elektryczne daje oszczędność 375 roboczodniówek i 450 koniodniówek na każde 1000 m2 powierzchni inspektów. Poza tym jakość roślin w inspektach ogrzewanych elektrycznie jest lepsza niż przy ogrzewaniu biologicznym. Sztuczne oświetlenie cieplarń w miesiącach zimowych (listopad-styczeń) jest niezbędne w hodowli cieplarnianych ogórków i pomidorów, gdzie wymagane jest oświetlenie równe średnio 8000 luxów, a promieniowanie słoneczne w okresie zimy daje zaledwie oświetlenie około 3000 luxów. Dodatkowo potrzebną jasność dla roślin można uzyskać dzięki stosowaniu energii elektrycznej. W tym celu nad grządkami cieplarni w odstępach co 2,25 m zawiesza się lampy elektryczne o mocy 500 watów z armaturą Uniwersal . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Do napędu elektrowni nie należy stosować silników spalinowych, które zużywają drogie paliwo pochodzenia naftowego. Porównując różne rodzaje paliwa należy się liczyć nie tylko z możliwością jego uzyskania i kosztem, lecz również z jego wydajnością. Dlatego należy znać zużycie paliwa na kilowat-godzinę dla ,różnych silników napędowych. Elektrownie kołchozowe pracują ze zmiennym obciążeniem przez 3-5 tysięcy godzin w ciągu roku. Ilość godzin pracy przy zmniejszonym obciążeniu pod względem ilości wytworzonej energii równa się ilości godzin pracy przy pełnym obciążeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH 6. 3. 1. Rodzaje ścieków poprodukcyjnych W państwach uprzemysłowionych objętość -ścieków poprodukcyjnych szybko wzrasta i jest znacznie większa od objętości ścieków bytowo-gospodarczych. W Polsce w 1950 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ścieki poprodukcyjne zawierają głównie zanieczyszczenia organiczne, nie organiczne lub jedne i drugie (mieszane). Do ścieków zawierających głównie zanieczyszczenia organiczne zaliczamy ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, wytwórni kleju kostnego i zakładów utylizacyjnych, z roszarni lnu i konopi. Najkorzystniej jest je oczyszczać w połączeniu z rolniczym lub leśnym wykorzystaniem . Ścieki z cukrowni i zakładów przerabiających Ziemniakii należy wstępnie oczyszczać w celu zmniejszenia ilości zawiesiny, a w szczególności mineralnych ziarn gleby. Koncentracja ścieków zależy od stosowanej w danym zakładzie rodzaju technologii (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Systemy nawodnień upraw leśnych i plantacji topoli powinny być proste w obsłudze i niezawodne w okresie mrozów lub wysokich śniegów. Dla terenów płaskich najodpowiedniejszy jest system zalewowy lub zalewowo-przepływowy, przy powierzchni kwater jak dla filtrów gruntowych lub większych – do kilku ha. Doprowadzenie ścieków musi je zabezpieczać przed większym spadkiem temperatur, a wyloty doprowadzalników na kwatery powinny znajdować się na odpowiednio wysokim poziomie, aby nawet przy grubej . warstwie śniegu można było prowadzić nawodnienia. Na terenach o lekko falistym ukształtowaniu powierzchni najbardziej odpowiednie jest nawodnianie za pomocą przewodów zamkniętych, z rozmieszczeniem hydrantów na wyniosłościach tak, aby jeden hydrant obsługiwał możliwie dużą powierzchnię. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kalkulator przenikania ciepła’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ścieki z zakładów mleczrskich ulegają rozkładowi w stosunkowo krótkim czasie. W przypadku niedostatecznego rozcieńczenia ze względu na wysokie BZTs i łatwe zakwaszenie a tym samym znaczną zawartość kwasów organicznych mogą być szkodliwe dla mikroflory i mikrofauny złóż zraszanych oraz roślin nawodnianych. Dlatego bardziej skoncentrowane ścieki z, mleczarni powinny być wykorzystywane jako pasza dla inwentarza, a to ze względu na zawartość cennych składników, m. in. cukru w serwatce. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries