Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA ZIARNA Przy elektryfikacji punktów czyszczenia ziarna najlepiej jest stosować samodzielne silniki elektryczne dla każdej maszyny. Następujące, najbardziej rozpowszechnione maszyny czyszczące są stosowane w punktach omłotowych: wialnia Nr 5 młynek typu Triumf oraz tryjer typu TP-400; wymagają one silnika elektrycznego typu J-10/4 lub J-11/6 o mocy 0,25 kW i napięciu 220/380 woltów. W razie braku tych silników można stosować silniki elektryczne o mocy 0,5 kW. Przy montowaniu napędu elektrycznego do maszyn czyszczących należy brać pod uwagę, że przy napędzie ręcznym wolne zazwyczaj obroty głównego wału napędowego są podwyższane przez system przekładni do ilości 200 : 400 obrotów na minutę na wale wentylatora. Silniki elektryczne mogą rozwijać większą ilość obrotów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przy stosowaniu bardziej szybkobieżnego silnika elektrycznego 1-10/40 o 1400 obrotach na minutę, średnice kół pasowych powinny mieć dla wialni 360 mm i dla tryjera 160 mm. Elektromechaniczny punkt omłotowy. Po- dawanie masy zbożowej do bębna młocarni jest zmechanizowane za pomocą listwowego snopopodawacza. Snopopodawacz jest zmontowany na specjalnych, rozbieranych kozłach umocowanych na wierzchu młocarni, dzięki czemu można go ustawić zarówno do podłużnego jak i do poprzecznego podawania masy zbożowej; możliwe jest również opuszczanie wlotu snopopodawacza w miarę zmniejszenia się sterty, a nawet podawanie masy zbożowej z ziemi. Do napędu snopopodawacza służy odzielny silnik. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Lampa jest umieszczona przy transformatorze. Lampy powinny- mieć po 300 watów mocy. Zaś dla lamp wystarcza 100 watów. Na każdym słupie powinien być umieszczony żeliwny, hermetyczny wyłącznik. Tablica rozdzielcza , na której znajduje się wyłącznik dźwigniowy i bezpiecznik, umożliwia wyłączenie silnika i całej sieci oświetleniowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

ELEKTRYFIKACJA NAWADNIANIA UPRAW POLOWYCH I OGRODOWYCH Akademik W. R. Wiliams słusznie stwierdził, że właściwe uregulowanie gospodarki wodnej w glebie w naszym kraju – to najważniejsze i równocześnie najtrudniejsze zadanie techniki socjalistycznej uprawy roli . Jednym ze środków regulowania wilgotności gleby jest sztuczne nawadnianie (polewanie) roli. Lutowe Plenum KC WKP powzięło postanowienie, aby równocześnie z rozbudową nowych urządzeń nawadniających i zwiększeniem powierzchni zasiewów na nawadnianych ziemiach w republikach Azji środkowej i Zakaukazu zapewnić rozwój nawadniania w rejonach wyżu środkowo-rosyjskiego (obwody: kurski, woroneski i tambowski), Powołża, północnego Kaukazu, Krymu, Ukrainy, zachodniej Syberii i na pozbawionych wody obszarach Kazachskiej SRR w celu stworzenia obszarów gwarantujących wysokie zbiory zbóż oraz innych roślin uprawnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

OCZYSZCZANIE I WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW POPRODUKCYJNYCH 6. 3. 1. Rodzaje ścieków poprodukcyjnych W państwach uprzemysłowionych objętość -ścieków poprodukcyjnych szybko wzrasta i jest znacznie większa od objętości ścieków bytowo-gospodarczych. W Polsce w 1950 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Systemy nawodnień upraw leśnych i plantacji topoli powinny być proste w obsłudze i niezawodne w okresie mrozów lub wysokich śniegów. Dla terenów płaskich najodpowiedniejszy jest system zalewowy lub zalewowo-przepływowy, przy powierzchni kwater jak dla filtrów gruntowych lub większych – do kilku ha. Doprowadzenie ścieków musi je zabezpieczać przed większym spadkiem temperatur, a wyloty doprowadzalników na kwatery powinny znajdować się na odpowiednio wysokim poziomie, aby nawet przy grubej . warstwie śniegu można było prowadzić nawodnienia. Na terenach o lekko falistym ukształtowaniu powierzchni najbardziej odpowiednie jest nawodnianie za pomocą przewodów zamkniętych, z rozmieszczeniem hydrantów na wyniosłościach tak, aby jeden hydrant obsługiwał możliwie dużą powierzchnię. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dopiero przy rozcieńczeniu ścieków wodą odbiornika w stosunku większym niż 1 : 10,0 zaczynają zachodzić procesy samooczyszczania. Powolny rozkład włókien. połączony z całkowitym prawie zużyciem tlenu rozpuszczonego w wodzie, wywołuje wtórne zanieczyszczenia odbiornika. Aby ochronić, odbiornik przed zanieczyszczeniem, ścieki przemysłu celulozowo-papierniczego muszą być oczyszczane przed wpuszczeniem do odbiornika. Stosować należy oczyszczanie mechaniczne i chemiczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ścieki z zakładów mleczarskich, browarów, roszarni itp. należy bezwarunkowo wykorzystywać w stanie świeżym. Ścieki zawierające zanieczyszczenia organiczne Ścieki z zakładów przemysłu spożywczego charakteryzuje na ogół duża wartość nawozowa oraz brak składników trujących. Ścieki te, stosownie, do zarządzenia z dn. 28. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ścieki z fabryk przetworów owocowych i warzywnych mogą być z korzyścią użytkowane do nawodniania upraw rolnych,przede wszystkim łąk. Konieczne jest wstępne oczyszczenie, a więc niewielki piaskownik z kratami, a następnie osadnik świeżowodny ze wstępnym oczyszczaniem na sicie . Ścieki zawierające zanieczyszczenia organiczne i mineralne Ścieki z fabryki oleju zwierzęcego powinny być wykorzystywane rolniczo, jednak stosowana wysokość dawek polewowych powinna być niska – do 15 mm. Do nawodnień należy przeznaczać gleby przepuszczalne, przy czym ze względu na możliwość zasklepienia gleby osadem wapiennym należy przewidzieć możliwości zmiany terenów nawodnianych. Ścieki z zakładów utylizacyjnych mogą być wykorzystywane w rolnictwie za pomocą rozdeszczania, przede wszystkim na, piaszczystych, nieurodzajnych glebach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż nawiewników okiennych’

ELEKTRYFIKACJA PUNKTÓW CZYSZCZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Niestety, Szanghajskie Expo 2010 zakończyło się wczoraj po 184 ekscytujących dniach.
W trakcie trwania wystawy ponad 73 miliony osób spotkało się z wielkimi pawilonami z całego świata i udostępniliśmy wam informacje na temat projektów, od filmów po opisy projektów i fotografie.
W ostatnich miesiącach udostępniliśmy Ci kilka naszych filmów z Sepperem dla czytelników (sprawdź jego niemiecki pawilon, brytyjski pawilon i klipy z danii pawilonu, wcześniej zamieszczone w AD), a dzisiaj dzielimy się jego najnowszym fragmentem szwajcarski pawilon.
Expo, które zostało otwarte maja, pozwoliło odwiedzającym poznać smak różnych kultur zorganizowanych na terenie Expo o powierzchni 5,28 km2.
Od samego początku Expo było hitem. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries