Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Naciąg kabla osiąga się za pomocą ciężarków. Kabel jest doprowadzony do ciągnika przez rurę głowicy kablowej , która może obracać się naokoło swojej osi, przez co zapobiega zaplątywaniu się kabla przy zakręcaniu ciągnika. Prąd jest doprowadzony do bębna kablowego przewodem od linii napowietrznej. Taka budowa pozwala przyłączyć ciągnik zarówno do linii niskiego napięcia (bezpośrednio kablem) jak i do linii wysokiego napięcia (przez stację transformatorową). W ten sposób promień zasięgu ciągnika może się znacznie zwiększać. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

MŁOCKA ELEKTRYCZNA Niezależnie od stałego zwiększania się Powierzchni zbiorów wykonywanych kombajnami, młocka ma w produkcji rolnej ogromne znaczenie. Masowe doświadczenia i specjalne badania wykazały wielkie zalety młocki elektrycznej (elektrycznego napędu młocarni i elektrycznego oświetlenia miejsca pracy) w porównaniu z wszelkimi innymi sposobami młocki nie wyłączając młocki przy napędzie silnikami stałymi (ropnymi z gruszą żarową, lokomobilami) lub za pomocą ciągnika. Stosowanie młocki elektrycznej daje oszczędność paliwa płynnego, prawie o połowę zmniejsza zapotrzebowanie siły roboczej, skraca okres młocki i zwalnia ciągniki do innych prac, które muszą być wykonane w czasie zbioru zbóż. Dzięki prostej obsłudze silnika elektrycznego, większej równomierności jego ruchu itp. – wydajność młocki elektrycznej zwiększa się o 20%, zaś straty ziarna znacznie się zmniejszają. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Silnik ustawia się nieraz na specjalnym wózku. Największe zalety ma pierwszy sposób umieszczania silnika, tj. bezpośrednio na młocarni. Przy takim ustawieniu silnik jest dobrze chłodzony nawet przy słabym wietrze, ulega mniejszemu zakurzeniu oraz odpada potrzeba budowy prowizorycznego fundamentu, a przekładnia pasowa pracuje w najbardziej sprzyjających warunkach, ponieważ dolna część pasa jest częścią napędzającą. Poza tym młocarnia z ustawionym na niej silnikiem podlega mniejszym wstrząsom niż przy oddzielnym jego ustawieniu, co zmniejsza zużycie poszczególnych części maszyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

OPRACOWANIE PLANU ELEKTRYFIRACJI KOLCHOZU OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Przystępując do opracowania planu należy przede wszystkim określić, co w kołchozie powinno by( zelektryfikowane. Elektryfikacja obejmuje: oświetlenie, napęd maszyn produkcyjnych i urządzenia grzejne. Elektryfikacja oświetlenia polega: na zastąpieniu wszystkich urządzeń świetlnych (lamp naftowych, świec itp. ) lampami elektrycznymi, dzięki czemu uzyskuje się lepsze warunki oświetlenia. Przy elektryfikacji maszyn rolniczych zastępuje się wszystkie rodzaje siły pociągowej silnikami elektrycznymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli przyjmiemy średnio, że na 1 m2 inspektów ogrzewanych sposobem biologicznym potrzeba 400 kg nawozu, jeśli obliczymy koszt transportu i ilość sił roboczych potrzebnych do ułożenia nawozu w inspektach; to okaże się, że ogrzewanie elektryczne daje oszczędność 375 roboczodniówek i 450 koniodniówek na każde 1000 m2 powierzchni inspektów. Poza tym jakość roślin w inspektach ogrzewanych elektrycznie jest lepsza niż przy ogrzewaniu biologicznym. Sztuczne oświetlenie cieplarń w miesiącach zimowych (listopad-styczeń) jest niezbędne w hodowli cieplarnianych ogórków i pomidorów, gdzie wymagane jest oświetlenie równe średnio 8000 luxów, a promieniowanie słoneczne w okresie zimy daje zaledwie oświetlenie około 3000 luxów. Dodatkowo potrzebną jasność dla roślin można uzyskać dzięki stosowaniu energii elektrycznej. W tym celu nad grządkami cieplarni w odstępach co 2,25 m zawiesza się lampy elektryczne o mocy 500 watów z armaturą Uniwersal . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Do napędu elektrowni nie należy stosować silników spalinowych, które zużywają drogie paliwo pochodzenia naftowego. Porównując różne rodzaje paliwa należy się liczyć nie tylko z możliwością jego uzyskania i kosztem, lecz również z jego wydajnością. Dlatego należy znać zużycie paliwa na kilowat-godzinę dla ,różnych silników napędowych. Elektrownie kołchozowe pracują ze zmiennym obciążeniem przez 3-5 tysięcy godzin w ciągu roku. Ilość godzin pracy przy zmniejszonym obciążeniu pod względem ilości wytworzonej energii równa się ilości godzin pracy przy pełnym obciążeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ścieki piwowarskie zawierają drożdże oraz więcej cukrów niż ścieki miejskie, wskutek czego skłonne są do fermentacji kwaśnych. BZTs jest znaczne i wynosi 300 400 mg O2/1. Ścieki z przetwórni owocowych i warzywnych są trudne do ogólnego scharakteryzowania, ponieważ tego rodzaju fabryki przerabiają różne owoce i warzywa i pracują sezonowo. Są to brudne wody . spławiakowo-płuczkowe, z mycia aparatury, naczyń, zbiorników i podłóg oraz wody ż chłodzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ścieki z zakładów mleczarskich, browarów, roszarni itp. należy bezwarunkowo wykorzystywać w stanie świeżym. Ścieki zawierające zanieczyszczenia organiczne Ścieki z zakładów przemysłu spożywczego charakteryzuje na ogół duża wartość nawozowa oraz brak składników trujących. Ścieki te, stosownie, do zarządzenia z dn. 28. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli ścieki z roszarni będą traktowane ługiem wapiennym (Ca(OH)2), który zwiąże szkodliwe dla roślin kwasy, a następnie zastosuje się rozdeszczanie tych ścieków, wówczas uzyskanie wysokich plonów jest zapewnione. Szczególnie dobre wyniki daje nawodnianie deszczowniane wodami poroszeniowymi na łąkach, podnosząc wysokość plonu traw o 200 i więcej procent. Ścieki z przemysłu płyt pilśniowych odpływają w ilości równej ilości pobranej wody świeżej, tj. 30-85 m3/t przerobionego drewna. Jakkolwiek przeciętna zawartość składników pokarmowych jest niewielka (N ogólnego – 13, P205 – 7,5, K20 – 30, CaO – 120 mg/l), to jednak ścieki te mogą być z dobrymi wynikami wykorzystane w rolnictwie i leśnictwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka jarosław’

Naciag kabla osiaga sie za pomoca ciezarków

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Prezentacja autorów Steeel: Andrea Bruno, Klaus Bollinger, J.
Michael Davies, Markus Feldmann, Manfred Feldmann, Federico M.
Mazzolani ISBN: 978-3-920034-32-4 Więcej informacji o tej publikacji po przerwie.
Przedmowa (wyciąg) W stronę nowych zachowań Jaka byłaby historia architektury XIX i XX wieku bez materiałów budowlanych z żelaza i stali bez Crystal Palace w Londynie, bez wielkich terminali kolejowych i śmiałych konstrukcji mostowych, bez kultowe konstrukcje stalowe i wysokie budynki współczesności.
Nawet dziś stal jest często niezbędna, gdy chodzi o szczególnie delikatne, o szerokim rozpiętości lub geometrycznie złożone konstrukcje, a jednocześnie zyskuję coraz większe znaczenie w codziennej architekturze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries