Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘projekt domu ramzes’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH ELEKTRYCZNE OSWIETLENIE NOCNYCH PRAC POLOWYCH Oświetlenie elektryczne przy nocnej pracy ciągników ma duże znaczenie, zwiększa bowiem wydajność agregatów, ciągnikowych, skraca okresy prac polowych i powoduje zwiększenie plonów. Specjalne znaczenie ma oświetlenie elektryczne przy zbiorze zbóż kombajnami szczególnie w południowych rejonach ZSRR, w których noce są przeważnie ciemne, bez rosy. Oświetlenie elektryczne pozwala na znaczne przedłużenie czasu pracy kombajnu w ciągu doby, przez co skraca się okres żniw i zmniejsza straty plonów. Poza tym wcześniejsze zakończenie żniw zwalnia ciągniki, które można wykorzystać do orki jesiennej i siewów ozimin. Oświetlenie nocnych prac polowych powinno zapewniać dostateczną jasność pola i mechanizmów maszyn rolniczych, powinno być równomierne, bez silnych plam świetlnych i nie powinno męczyć oczu robotników obsługujących agregat. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekt domu ramzes’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Ilość doprowadzanej wody musi być bardzo duża, ponieważ 70-80% jej traci się na parowanie i wsiąkanie w glebę. Wsiąkanie wody wywołuje zabagnienie i gromadzenie się nadmiaru soli mineralnych w glebie. Pola pocięte kanałami tracą część powierzchni użytkowej oraz utrudniają mechanizację obróbki roli i zbioru plonów. Poza tym przy tych sposobach nawadniania regulacja wilgotności gleby, odpowiednio do potrzeb różnych roślin, jest bardzo trudna. W niektórych jednak rejonach ZSRR te sposoby nawadniania mają jeszcze szerokie zastosowanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekt domu ramzes’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Wialnia powinna być tak ustawiona, aby plewy były z niej wydmuchiwane przed młocarnią. Przy młocce elektromechanicznej ilość potrzebnego personelu obsługującego zmniejsza się prawie o połowę, jednak praca brygady omłotowej wymaga specjalnego przygotowania i dokładności. Zaleca się następujący skład brygady przy młocce elektromechanicznym agregatem młocarni MK-llOO: 1 maszynista, 1 elektromonter do obsługi i sterowania urządzeniami elektrycznymi, 2 osoby do podawania snopów na transporter, 2 osoby do rozcinania snopów, 2 osoby do podawania snopów z wozów lub 3 do podawania ze sterty, 3 osoby do odbioru słomy i układania jej w siatkę odciągającą, 1 osoba do dodatkowego czyszczenia ziarna oraz stertowania słomy i 1 osoba do pryzmowania plew. Tak więc l w skład pełnej brygady omłotowo-czyszczącej powinno wchodzić 16 ludzi przy młocce z wozów lub 17 ludzi przy młocce ze sterty. Przy pracy na punkcie omłotowym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przed porażeniem prądem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekt domu ramzes’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

BUDOWA I DZIAŁANIE KRÓTKO STRUMIENIOWEGO URZĄDZENIA ZRASZAJĄCEGO Urządzenie zraszające składa się ze stacji pomp, rurociągu doprowadzającego i przenośnej instalacji zraszającej. Stacje pomp buduje się w zależności od miejscowych warunków na brzegu źródła wody (rzeka, jezioro, staw) jako urządzenie stałe lub tymczasowe. Niekiedy stosuje się również ruchome stacje pomp przewożone wzdłuż brzegów źródła zasilającego wodą od jednego do drugiego nawadnianego pola. Przy pracy najbardziej rozpowszechnionego krótkostrumieniowego urządzenia zraszającego (KDU) stosowane są jednostopniowe, odśrodkowe pompy typu ZNK, ZNKb i ZNKg, które zdolne są zapewnić wydajność nie mniejszą niż 18 l na sekundę (około 65 m3 na godzinę) przy ciśnieniu wody 45-50 m. Pompy te są napędzane za pomocą przekładni pasowej przez silniki spalinowe lub elektryczne o mocy 15 do 20 KM. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries