Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH ELEKTRYCZNE OSWIETLENIE NOCNYCH PRAC POLOWYCH Oświetlenie elektryczne przy nocnej pracy ciągników ma duże znaczenie, zwiększa bowiem wydajność agregatów, ciągnikowych, skraca okresy prac polowych i powoduje zwiększenie plonów. Specjalne znaczenie ma oświetlenie elektryczne przy zbiorze zbóż kombajnami szczególnie w południowych rejonach ZSRR, w których noce są przeważnie ciemne, bez rosy. Oświetlenie elektryczne pozwala na znaczne przedłużenie czasu pracy kombajnu w ciągu doby, przez co skraca się okres żniw i zmniejsza straty plonów. Poza tym wcześniejsze zakończenie żniw zwalnia ciągniki, które można wykorzystać do orki jesiennej i siewów ozimin. Oświetlenie nocnych prac polowych powinno zapewniać dostateczną jasność pola i mechanizmów maszyn rolniczych, powinno być równomierne, bez silnych plam świetlnych i nie powinno męczyć oczu robotników obsługujących agregat. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ilość doprowadzanej wody musi być bardzo duża, ponieważ 70-80% jej traci się na parowanie i wsiąkanie w glebę. Wsiąkanie wody wywołuje zabagnienie i gromadzenie się nadmiaru soli mineralnych w glebie. Pola pocięte kanałami tracą część powierzchni użytkowej oraz utrudniają mechanizację obróbki roli i zbioru plonów. Poza tym przy tych sposobach nawadniania regulacja wilgotności gleby, odpowiednio do potrzeb różnych roślin, jest bardzo trudna. W niektórych jednak rejonach ZSRR te sposoby nawadniania mają jeszcze szerokie zastosowanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wialnia powinna być tak ustawiona, aby plewy były z niej wydmuchiwane przed młocarnią. Przy młocce elektromechanicznej ilość potrzebnego personelu obsługującego zmniejsza się prawie o połowę, jednak praca brygady omłotowej wymaga specjalnego przygotowania i dokładności. Zaleca się następujący skład brygady przy młocce elektromechanicznym agregatem młocarni MK-llOO: 1 maszynista, 1 elektromonter do obsługi i sterowania urządzeniami elektrycznymi, 2 osoby do podawania snopów na transporter, 2 osoby do rozcinania snopów, 2 osoby do podawania snopów z wozów lub 3 do podawania ze sterty, 3 osoby do odbioru słomy i układania jej w siatkę odciągającą, 1 osoba do dodatkowego czyszczenia ziarna oraz stertowania słomy i 1 osoba do pryzmowania plew. Tak więc l w skład pełnej brygady omłotowo-czyszczącej powinno wchodzić 16 ludzi przy młocce z wozów lub 17 ludzi przy młocce ze sterty. Przy pracy na punkcie omłotowym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przed porażeniem prądem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

BUDOWA I DZIAŁANIE KRÓTKO STRUMIENIOWEGO URZĄDZENIA ZRASZAJĄCEGO Urządzenie zraszające składa się ze stacji pomp, rurociągu doprowadzającego i przenośnej instalacji zraszającej. Stacje pomp buduje się w zależności od miejscowych warunków na brzegu źródła wody (rzeka, jezioro, staw) jako urządzenie stałe lub tymczasowe. Niekiedy stosuje się również ruchome stacje pomp przewożone wzdłuż brzegów źródła zasilającego wodą od jednego do drugiego nawadnianego pola. Przy pracy najbardziej rozpowszechnionego krótkostrumieniowego urządzenia zraszającego (KDU) stosowane są jednostopniowe, odśrodkowe pompy typu ZNK, ZNKb i ZNKg, które zdolne są zapewnić wydajność nie mniejszą niż 18 l na sekundę (około 65 m3 na godzinę) przy ciśnieniu wody 45-50 m. Pompy te są napędzane za pomocą przekładni pasowej przez silniki spalinowe lub elektryczne o mocy 15 do 20 KM. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do rurociągu pomocniczego przyłączane są kolejno prawe lub lewe skrzydło, które można przenosić każdorazowo na nowy 10 m pas i polewać zagon o szerokości 240 m. Przesuwanie skrzydeł urządzenia nie wszędzie jednak może być stosowane, ponieważ powolne ich przestawianie wzdłuż pola może opóźnić wykonanie obróbki międzyrzędowej. Przy jednostronnym układzie obydwa skrzydła nawadniające są ustawione obok siebie w odległości dwóch pasów polewanych, tj. co 20 m. Skrzydła są przy tym przesuwane zawsze kolejno. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

ELEKTRYFIKACJA NAWADNIANIA UPRAW POLOWYCH Woda wypływająca pod ciśnieniem z otworu końcówki uderza ścianki stożka, rozbija się na krople i rozpryskuje się wachlarzowato na wszystkie strony. Promień rozprysku równa się 5-6 m przy ciśnieniu 10-11 m. Przy normalnej pracy każdy rozpylacz rozpryskuje 1,5 l wody na sekundę, a całe skrzydło instalacji składającej się z 12 rozpylaczy – 18 l na sekundę. Aby zapewnić przepływ takiej ilości wody, ciśnienie w hydrancie musi być równe przynajmniej ciśnieniu słupa wody 20 m. Przy ciśnieniu mniejszym końcówka słabo rozpyla wodę, która niedostatecznie zrasza powierzchnię przeznaczoną do nawodnienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Elektryczny sposób ogrzewania jest dostępny dla każdego zelektryfikowanego gospodarstwa i jest najlepszy, gdyż urządzęnie jego jest proste, daje możliwość łatwej regulacji temperatury, a obsługa jego jest nieskomplikowana. Na przykład zaporoska filia WIESCh1 opracowała następujące elektryczne urządzenie ogrzewające dla typowej hodowli cieplarnianych ogórków i pomidorów. Cieplarnia ta ma powierzchnię użytkową równą 200 m2 i składa się z czterech oddziałów. Każdy oddział ma w środku zagłębiony kanał jako przejście, a po obu jego stronach rozłożone są 4 grządki o szerokości 1 m, na których rosną jarzyny. Poszczególne bloki cieplarni są połączone poprzecznym korytarzem (również część cieplarni), w którym zazwyczaj hoduje się rozsadę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ogrzewanie elektryczne jest stosowane również w inspektach. W tym celu pod zwykłymi ramami inspektowymi buduje się skrzynię o takich wymiarach, aby można w niej było ustawić 18-20 -ram. Skrzynie umieszcza się równolegle w rzędy po 12 do 24 sztuk, Między skrzyniami pozostawia się przejście o szerokości 0,6 m. Przy ogrzewaniu tzw . inspektów ocieplanych w każdej skrzyni wzdłuż jej dłuższej ścianki układa się cztery rzędy rur azbestowo-cementowych w których umieszczone są elementy grzejne z drutu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Posługując się podaną metodą obliczenia można znaleźć potrzebną moc lamp dla całego kołchozu. Obliczenie mocy potrzebnej na oświetlenie kołchozu posiadającego 100 domów. W przykładzie tym obliczono, że w każdym domu kołchoźnika będą zainstalowane po 3 lampy: dwie w pomieszczeniu mieszkalnym i jedna w przybudówce. W domu mieszkalnym przyjęto lampy o mocy 60 i 25 watów, w przybudówce – 25 watów. Ogólna moc lamp wynosi – 110 watów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘skrzypiące panele’

ELEKTRYFIKACJA PRAC POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

WYBÓR I OBLICZENIE MOCY ELEKTROWNI LUB PODSTACJI ELEKTRYCZNEJ Moc elektrowni lub podstacji elektrycznej nie może być obliczona na podstawie sumy zainstalowanej mocy odbiorników elektrycznych, ponieważ odbiorniki obciążają sieć w różnych porach dnia i roku nierównocześnie. Na przykład urządzenie oświetleniowe obciąża sieć elektryczną głównie rano i wieczorem, przy czym nie wszystkie lampy są wówczas włączone jednocześnie: jeśli włączone są lampy w domach mieszkalnych, to na ogół są one wyłączone w pomieszczeniach produkcyjnych i odwrotnie. Poza tym zużycie prądu przez oświetlenie jest mniejsze w lecie niż w zimie. Doświadczenia wskazują, że jednocześnie są włączane lampy w ilości odpowiadającej 60-70010 ich mocy zainstalowanej, tj. w naszym przykładzie zamiast 28,8 kilowatów, rzeczywista moc obciążenia wyniesie tylko około 17 kilowatów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries