Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

W domu mieszkalnym przyjeto lampy o mocy 60 i 25 watów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Posługując się podaną metodą obliczenia można znaleźć potrzebną moc lamp dla całego kołchozu. Obliczenie mocy potrzebnej na oświetlenie kołchozu posiadającego 100 domów. W przykładzie tym obliczono, że w każdym domu kołchoźnika będą zainstalowane po 3 lampy: dwie w pomieszczeniu mieszkalnym i jedna w przybudówce. W domu mieszkalnym przyjęto lampy o mocy 60 i 25 watów, w przybudówce – 25 watów. Ogólna moc lamp wynosi – 110 watów. Oświetlenie ulic obliczono zakładając ich ogólną długość równą 2 km, przy normie 0,75 wata na metr bieżący. Moc potrzebną do oświetlenia wszystkich pozostałych budynków określono zgodnie z tablicą 52 mnożąc powierzchnię budynków przez ich normę oświetlenia. Ogólna moc oświetlenia będzie równa sumie potrzebnej mocy na oświetlenie wszystkich budynków i pomieszczeń . W naszym przykładzie potrzebna moc wynosi: 19 169 + ~635 = 28804 watów = 28,8 kW. Posługując się tablicą 51 można określić liczbę lamp potrzebnych do oświetlenia poszczególnych pomieszczeń. Jeśli na przykład w klubie-czytelni instaluje się lampy po 60 watów to przy łącznie wymaganej mocy równej 900 watów potrzebna ilość lamp równa się 900 : 60 = 15. Moc silników elektrycznych potrzebnych do napędu maszyn produkcyjnych przyjmuje się według danych doświadczalnych i fabrycznych. Dane dla najbardziej rozpowszechnionych maszyn rolniczych. Posługując się można obliczyć moc potrzebną dla silników elektrycznych w kołchozie. Obliczenie takie jest wykonane dla kołchozów, w których zelektryfikowano: młockę, czyszczenie ziarna, zaopatrzenie w wodę, rozdrabnianie kuchów, cięcie paszy do silosowania, siekanie okopowych, cięcie drewna, kuchnię i warsztat stolarski. Moc potrzebna do przemysłowych i mieszkalnych urządzeń grzejnych. Kończąc nasz przykład na obliczenie mocy potrzebnej dla odbiorników energii elektrycznej w kołchozie zakładamy zainstalowanie następujących urządzeń grzejnych: a) elektrodowy grzejnik wody typu WIME o pojemności 120 l i mocy równej 7 kW, b) elektryczne kuchenki domowe o mocy 0,6 kW. Ilość kuchenek elektrycznych przyjmuje się według danych Gławsielelektro, przy czym obciążenie na 1 izbę równa się 100 watów. W naszym przykładzie na 100 domów potrzeba 100X100 = 10000 watów = 10 kW, co odpowiada 10 : 0,6 = 17 kuchenek o przyjętej przez nas mocy. Tak więc urządzenia grzejne będą zużywać na grzanie wody – 7 kW i na kuchenki – 10 kW. Razem 17 kW. [patrz też: torkretnica, skrzypiące panele, polbart ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: polbart skrzypiące panele torkretnica