Blachy aluminiowe
Budownictwo – informacje oraz porady

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWYMI GAZAMI I PARAMI

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W zakładach przemysłowych, szczególnie zaś w przemyśle chemicznym, przy procesach wytwarzania i przeróbki powstają często gazy i pary szkodliwe dla zdrowia. Powinny być one z zasady uchwycone w miejscu powstawania przez szczelną obudowę aparatów i stosowanie właściwych pod względem przepływu urządzeń odciągających. Gazy i pary powinny być oddalone od strefy przebywania ludzi, a szczególnie od obszaru oddychania. W wielu przypadkach nie udaje się tego osiągnąć w stopniu wystarczającym, wówczas zadaniem urządzenia wentylacyjnego, najczęściej wspólnie działającego z urządzeniem odciągowym, jest tak znaczne rozrzedzenie gazów przedostających się do pomieszczenia, aby w strefie prze- bywania pracowników nie przekraczały one określonej koncentracji substancji szkodliwych. American Conference of Governmental Industrial Hygienist wydała po raz pierwszy w r. 1947 zestawienie maksymalnych dopuszczalnych Koncentracji -Maximum Allowable Concentration – wartości MAC; są one korygowane i uzupełniane na bieżąco w międzynarodowej wymianie doświadczeń. W Niemczech wartości te określono jako Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (największe koncentracje dopuszczalne w miejscu pracy) albo jako wartości MAK. Podają one wartości koncentracji substancji szkodliwych przy ośmiogodzinnym dniu pracy. Podana obok tablicą wartości maksymalnych dopuszczalnych koncentracji stanowi wyciąg z listy ponad 300 substancji szkodliwych, wydawanej co- rocznie przez Ministra Pracy i Spraw Socjalnych . Ilość powietrza wystarczającą do dostatecznego rozcieńczenia substancji szkodliwych można wyprowadzić z równania V = K m3/h kw – kzw gdzie: K – napływ substancji szkodliwej, msgazu/h, kw – maksymalna koncentracja dopuszczalna, m3gazu/m3powie- trza, (MAK), kzw – koncentracja substancji szkodliwych przy ewentualnej ich obecności w powietrzu dopływowym m 3 gazu/m powietrza. Dopływ substancji szkodliwych K jest zwykle nieznany, trzeba więc ustalić tę wartość w normalnych warunkach pracy i przy normalnych wa- runkach atmosferycznych, przeprowadzając starannie analizy. Wartości maksymalnej dopuszczalnej koncentracji (MAK) są więc określone dla ośmiogodzinnego dnia pracy; przy krótszym czasie prze- bywania w powietrzu o zawartości eo2, np. w domowej kuchni, o mniejszej wymianie powietrza, można dopuścić dorywczo 1% objętości eo2. W polskim słownictwie technicznym brak jest odpowiedniego skrótu, dlatego też niemiecki skrót MAK podano w tłumaczeniu polskim w pełnym brzmieniu. Bel des BMA. 1. 12. 1958. Ar heitsschutz , z. 12, s. 233, 1958. W Polsce Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Dopuszczalne koncentracje w pomieszczeniach pracy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21. VIII. 1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych. Dla uniknięcia wpływów szkodliwych dla zdrowia przy użyciu gazu miejskiego do ogrzewania i gotowania, trzeba starannie przestrzegać obowiązujących przepisów Technischen Vorschriften und Richtlinien fur die Einrichtung 1IDd Unterhaltung von Niederdruckgasanlagen in Gebauden und Grundstiicken DVGW-TVR Gas (wyd. 4 w przygotowaniu). [hasła pokrewne: klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, olx kolbuszowa, kafelki opoczno ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kafelki opoczno klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej olx kolbuszowa